วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขายกล้องโดมอินฟราเรด ระบบกล้องวงจรปิด คุณภาพสูง ทีมงานคุณภาพ มีมาตรฐาน


บริษัท ซีซีทีวีทูโฮม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย ระบบกล้องวงจรปิดได้แก่ HIKVISION, DAHUA, PANASONIC, BOSCH, SAMSUNG, HIVIEW, PEOPLEFU ระบบ Access Control ได้แก่ HIP, LONGHORN สายสัญญาณและอุปกรณ์วางระบบเครือข่ายได้แก่ LINK, WIDEN, MARSHALL ออฟติกไฟเบอร์ได้แก่ LINK, WIDEN ฮาร์ดดิสก์ได้แก่ WESTERN DIGITAL, SEAGATE อุปกรณ์เครือข่ายได้แก่ CISCO, FIRETIDE, ALLIED TELESIS เครื่องสำรองไฟได้แก่ IPOWER, CHUPHOTIC จอภาพได้แก่ DELL และยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายขายส่งกล้องวงจรปิด HIKVision Dahua Samsung Bosch Panasonic
 ** ขั้นตอนการสมัครตัวแทนจำหน่าย
     กรอกข้อมูลออนไลน์
     ส่งเอกสารใช้ประกอบการพิจารณา เป็นตัวแทนจำหน่ายดังนี้
     กรณีบริษัท /ห้างหุ้นส่วน

1. แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนของบริษัทฯ
2. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
7. หนังสือรับรองของบริษัทฯไม่เกิน 12 เดือน
8. ทะเบียนการค้า
9. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

** กรณีห้างร้าน

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
3. แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
4. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

** หมายเหตุเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกฉบับ

1. ส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์ถึงฝ่ายขายในเวลาทำการ
2. อีเมล์ : sales@cctv2home.com

** หมายเหตุ:

โปรดใช้ email ที่ได้สมัครสมาชิกในการส่งเอกสาร
ทางบริษัทจะใช้เอกสารเหล่านี้ในการพิจารณาระดับของตัวแทนจำหน่ายรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

 


ขายส่งกล้องวงจรปิด HIKVISION, DAHUA, PANASONIC, BOSCH, SAMSUNG, HIVIEW, PEOPLEFU,HIP, LONGHORN,LINK, WIDEN, MARSHALL,WESTERN DIGITAL, SEAGATE, CISCO, FIRETIDE, ALLIED TELESIS,IPOWER, CHUPHOTIC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น