วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Calcium Oxide, Quick Lime, CaO powder, แคลเซียมออกไซด์ ปูนร้อน


ปูนร้อน, แคลเซียมออกไซด์, ควิกไลม์, Calcium Oxide, Quick Lime, CaO powder


บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิต, จำหน่าย และส่งออก
ปูนร้อน, แคลเซียมออกไซด์, ควิกไลม์, Calcium Oxide, Quick Lime, CaO powder

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 
36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111


ปูนร้อน, แคลเซียมออกไซด์, ควิกไลม์
ผลิตปูนร้อน, ผลิตแคลเซียมออกไซด์, ผลิตควิกไลม์
ขายปูนร้อน, ขายแคลเซียมออกไซด์, ขายควิกไลม์
จำหน่ายปูนร้อน, จำหน่ายแคลเซียมออกไซด์, จำหน่ายควิกไลม์
ส่งออกปูนร้อน, ส่งออกแคลเซียมออกไซด์, ส่งออกควิกไลม์
โรงงานปูนร้อน, โรงงานแคลเซียมออกไซด์, โรงงานควิกไลม์
บริษัทปูนร้อน, บริษัทแคลเซียมออกไซด์, บริษัทควิกไลม์
แคลเซียมอ็อกไซด์, แคลเซียมอ๊อกไซด์, ปูนขาว, Calcium Oxide, Quick Lime, Lime Powder, Burn lime, limestone powder, ไฮเดรตไลม์, ไฮเดรทไลม์, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, แคลเซียมไฮดร็อกไซด์, Hydrated lime, Calcium Hydroxide, CaO, Ca(OH)2, Slake lime

CALCIUM OXIDE
PRODUCT NAME: Calcium Oxide, Product of Thailand
CHEMICAL NAME: Calcium Oxide
CAS NUMBER: 1305-78-8
SYNONYMS: Quick Lime, Quicklime, Lime, Unslaked Lime, Lime burnt, Lime powder, Lime purified
MOLECULAR FORMULA: CaO
MOLECULAR WEIGHT: 56
PRODUCT DESCRIPTION:
Calcium Oxide production begins with extraction of chemical grade limestone from quarries or mines. Heated limestone at high temperature in the calcination process, it transforms into quicklime. Quicklime can then further be processed into Hydrated Lime through a hydration process.
PACKAGING: 25 kg/bag, 500 kg/bag, 1,000 kg/bag
ORIGIN OF COUNTRY: Thailand
MANUFACTURER: Thai Poly Chemicals Co., Ltd.
EXPORTER: Thai Poly Chemicals Co., Ltd.
CONTACT INFORMATION: Thai Poly Chemicals Co., Ltd.
ADDRESS: 36/1 Moo 9, Nadee, Mueangsamutsakhon, Samutsakhon, Thailand
DEPARTMENT: Marketing and Sales Division
KEYWORD: Calcium Oxide, CaO, Quick Lime, Quicklime, Lime, Unslaked Lime, Lime burnt, Lime powder, Lime purified, Lime Product, Thailand Lime, Thailand Calcium Oxide, Thailand CaO, Thailand QuickLime, Oxide
CAS number 1305-78-8
LIME APPLICATIONS
Lime products have a plenty of uses in a wide variety of traditional and emerging applications. Aerated Concrete, Agricultural Farm, Bioplastics, Cement, Desalination Plant, Feed Mill, Fiber Glass, Flue Gas Treatment, Glass & Bottle, Incinerator, Iron & Steel, Mortars, Non-ferrous Metal, Chemicals, Petrochemicals, Precious Metals, PCC, Precipitated Calcium Carbonate, Pulp & Paper, Road Construction & Foundation, Soil Stabilization, Sugar Products, Waste & Water Treatment
LIME IN INDUSTRIES, Lime is a basic chemical that is used in many industrial processes. It is used in production processes to make steel, non-ferrous minerals, paper, plastics, fiberglass and building materials.
IRON AND STEEL, Limestone and quicklime are key raw materials used in iron and steel making processes.
MINING, Lime products are extensively used in metallurgy leaching, smelting and refining processes to produce non-ferrous minerals such as gold, copper, alumina, zinc, nickel, uranium, rare earth, etc.
PCC, Quicklime plays important role in production of Precipitated Calcium Carbonate (PCC), which is widely used in industries such as paper, plastics, etc.
PAPER, Lime products play major roles in modern pulping and paper making process nowadays.
FIBERGLASS, Lime products are used in production processes of advance engineering materials, such as fiberglass for wind turbine blades, which enable us to generate electricity from renewable resource.
BUILDING MATERIALS, Lime products are used in production processes of building materials such as cement, mortar, autoclaved aerated concrete block, steel, glass, etc.
LIME IN AGRICULTURE, Lime products are used in agricultural applications such as animals feed ingredient, soil improvement and water conditioning.
ANIMALS FEED, Limestone is used as a vital ingredient in poultry and other farm animals feed, as the source of calcium.
SHRIMP FARM, Lime products are widely used in site preparation and water conditioning for shrimp farming.
LIME IN ENVIRONMENT, Lime is an important chemical used in many environmental applications. For instance, used in treatment of water in waterworks, waste water, industrial waste, household waste and flue gas treatment.
WASTE WATER TREATMENT, Lime products are the key materials used in waste water treatment.
WATERWORKS, Lime products are used as water treatment chemical in waterworks and desalination plants.
FLUE GAS TREATMENT, Lime products are used for flue gas treatment in power plants and other waste treatment plants.
LIME IN HOUSEHOLD, Lime products are used in various processes to make consumer products we see and use in our daily lives such as sugar, glass and bottles, cutlery and bioplastics products.
SUGAR, Lime products are used in raw juice preparation and sugar refining processes.
GLASS AND BOTTLES, Limestone is one of key materials in glass and bottles manufacturing process.
CUTLERY, Lime products involved in processes of making stainless steel and nickel based coating materials used in cutlery we use every day.
BIOPLASTICS, Lime products play an important role in production of bioplastics, which are used in environmental friendly products nowadays.

More information of Calcium Oxide, please contact Technical Sales, Thai Poly Chemicals Company Limited. Tel. 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111


ปูนร้อน, แคลเซียมออกไซด์, ควิกไลม์, Calcium Oxide, Quick Lime, CaO powder

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น