วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รับสอน จัดอบรม Spring Framework 5 Basic to Advanced Course

รับสอน จัดอบรม Spring Framework 5 Basic to Advanced Courseเรียนรู้ Spring Framework 5 ซึ่งนับเป็น framework สมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสายงานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะไดเรียนรู้เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ Spring Framework 5 ,Spring Boot 2, Spring MVC, Spring Data JPA, Spring Data MongoDB, Hibernate เป็นต้น ตลอดจนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น MongoDB, MySQL,Postgres,Maria DB,DB2 Express,Neo4J,Redis,Cassandra,ActiveMQ,RabbitMQ

เมื่อจบหลักสูตรนี้คาดหวังว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้แนวทาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Spring framework 5 อย่างถูกต้อง และสามารถเริ่มนำไปไปพัฒนาโปรเจ็กต์หรือโครงการต่าง ๆ ของตนเองได้ต่อไปดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:


วัตถุประสงค์:

 • เรียนรู้แนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Java Spring Framework ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
 • เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างโปรเจ็กต์ด้วย Spring Framework 5 ร่วมกับ Spring Boot 2
 • ได้เรียนรู้แนวทางที่ถูกต้องในการใช้งาน Spring Framework ด้วยคุณสมบัติ SOID OOP, TDD และ CI
 • ผู้เรียนจะเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้ Spring Data JPA และ Hibenate
 • ได้เรียนรู้การใช้ Spring Framework 5 ในการสร้างเว็บแอพร่วมกับฐานข้อมูล MongoDB
 • เรียนรู้การเขียน Reactive Programming with Spring Framework 5
 • เรียนรู้การเขียนเว็บแอพด้วย Spring MVC
 • ได้เรียนรู้แนวทางการรัน Spring Boot ด้วย Docker container

กลุ่มเป้าหมาย:

 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจใน Java Spring Framework 5 ทุกคน

ความรู้พื้นฐาน :
          
 • พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML and CSS
 • พื้นฐานภาษา JavaScript
 • พื้นฐานภาษา Java Programming
 • พื้นฐานภาษา Java JSP & Servlet
 • พื้นฐานการออกแบบและใช้งานฐานข้อมูล เช่น mysql , sql server, oracle เป็นต้น

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 30 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 12,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 11,250 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

วิทยากรผู้สอน:

อาจารย์สามิตร โกยม

*************************************

** สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนอบรมได้ที่ **

รับสอน จัดอบรม Spring Framework 5 Basic to Advanced Course

https://www.itgenius.co.th/spring-framework-5-basic-to-advanced-course.html

หรือสนใจหลักสูตรต่างๆได้ที่


บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 2 ซอยลาดพร้าว 65/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางติดต่อ

Tel.02-570-8449

Tel.088-807-9770


Line : @itgenius

หลักสูตร Spring Framework 5,อบรม Spring Framework 5,สอน Spring Framework 5,สถาบันฝึกอบรม Spring Framework 5,จัดอบรมหลักสูตร Spring Framework 5,การทำ Spring Framework 5 คืออะไร,คอร์สอบรม Spring Framework 5,workshop Spring Framework 5,อาจารย์สอน Spring Framework 5,สถานที่เรียน Spring Framework 5,สอน Spring Framework 5 ราคาถูก,สอน Spring Framework 5 ชลบุรี,อบรม Spring Framework 5 นอกสถานที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น